دانلود مقاله الگوريتم ها

مطالب دیگر:
دانلود پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)دانلود پرسشنامه سازگاری زن و شوهردانلود پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانیدانلود پرسشنامه سازمان نو آورانهدانلود پرسشنامه سبک های دفاعی آندرز و همکاراندانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)دانلود پرسشنامه سبکهای فرزندپروری ادراک شده گرولینک و همکاراندانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانزدانلود پرسشنامه سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزاندانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورددانلود پرسشنامه شايستگي هاي دانشجويان پرستاريدانلود پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)دانلود پرسشنامه شرایط خانوادگیدانلود پرسشنامه شكست هاي شناختي شغليدانلود پرسشنامه عادت‌های مطالعه (PSSH)دانلود پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی (PANAS)دانلود پرسشنامه عزت نفس سازمانی پی یرس و همکاران 1989دانلود پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزنداندانلود پرسشنامه فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS)
دانلود مقاله الگوريتم ها|626955|nmj|اِن ام|لینک خرید فایل|دانلود مقاله الگوریتم ها
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان دانلود مقاله الگوريتم ها آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

دانلود مقاله الگوريتم ها

ص 92

فرمت ورد

برنامه كامپيوتري از ماژول هايي تشكيل مي شود كه براي كامپيوتر قابل فهم هستند و وظايفي مشخص (مثل مرتب سازي) را انجام مي دهند. هدف ما در اين طراحي كل برنامه نيست،بلكه هدف طراحي ماژول هايي است كه اين وظايف مشخص را انجام مي‌دهند. اين وظايف مشخص را مسئله مي نامند. به طور واضح، مسئله عبارت از پرسشي است كه به دنبال پاسخ آن هستيم.

مثال 1-1- آنچه كه در ادامه مي آيد مثالي از يك مسئله است.

ليست S متشكل از n عدد را به ترتيب غيرنزولي مرتب كنيد. پاسخ اعداد مرتب شده است.

منظور از ليست، مجموعه اي از اقلام است كه داراي ترتيبي معين هستند. براي مثال،

S = [10,7,11,5,13,8]

ليستي از شش عدد است كه در آن...